Visie

De visie van U-NITE  draait erom met kunst mensen samen te brengen.

EENHEID (synoniemen: eensgezindheid, harmonie, overeenstemming, saamhorigheid)

 

CREATIVITEIT (synoniemen: verbeeldingskracht, inspiratie, vindingrijkheid)

 

INCLUSIVITEIT (synoniemen: eerlijkheid, oprechtheid, openhartigheid, rechtschapenheid, rechtvaardgheid)

Filosofie

U-NITE is een evenement dat openstaat voor iedereen, ongeacht de achtergrond, geloof, etnische afkomst, seksuele geaardheid, …

Het klinkt misschien onwaarschijnlijk dat zo’n visie uitgedragen wordt door mensen die in Christus geloven. 80% van de teamleden hebben verschillende christelijke achtergronden. Wij begrijpen het evangelie allemaal als een boodschap van liefde en inclusie, niet van exclusie.

Elk lid van het team gelooft dat kunst een vorm kan zijn om ons geloof te uiten. Tegelijkertijd kan kunst ingezet worden als brug tussen mensen met verschillende achtergronden. We streven ernaar open te staan en weten dat we van elkaar kunnen leren.

Lid worden van ons team is niet afhankelijk van wat je gelooft, maar met de vraag of je je kan identificeren met onze filosofie en visie.

Missie

De doelstelling van dit evenement draait erom mensen uit de verschillende taalgroepen in België samen te brengen tijdens een weekend gericht op eenheid en creativiteit. Het was belangrijk voor ons om een ontmoetingsplaats te vinden kort bij de taalgrens van het land. Na een zoektocht van een jaar, vonden we de ideale plek: “De Kluis” in Sint-Joris-Weert, precies gelegen op de taalgrens zelf!

EENHEID (synoniemen: eensgezindheid, harmonie, overeenstemming, saamhorigheid)

Een lang weekend schept, in tegenstelling tot een evenement van één dag, een band tussen de deelnemers. Mensen van binnen en buiten België leren elkaar kennen door samen te kamperen, eten, dansen, feesten, workshops te volgen en zich te amuseren. We zijn er van overtuigd dat een ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen een rijke voedingsbodem is voor nieuwe interacties. Door het bouwen van bruggen ontstaat er een beter begrip voor andere meningen. Wij zelf zijn open over ons geloof in Jezus Christus. We nodigen iedereen uit om samen het evenement te organiseren.

CREATIVITEIT (synoniemen: verbeeldingskracht, inspiratie, vindingrijkheid)

Kunst is de taal van onze hedendaagse cultuur en de kunstenaars geeft er vorm aan. Mensen met verschillende geloofs- en culturele achtergronden zullen samen komen in de verschillende workshops. We zijn er van overtuigd dat samen creatief zijn, als het nu om fotografie, dans, theater, schilderen of muziek gaat, eenheid zal voortbrengen. Dit betekent dat U-Nite door de deelnemers zelf vorm zal krijgen door de bijdrage van hun unieke uitdrukkingen en talenten.

INCLUSIVITEIT (synoniemen: eerlijkheid, oprechtheid, openhartigheid, rechtschapenheid, rechtvaardigheid)

We willen een tolerant en toegankelijk evenement creëren, gericht op samenzijn, voor mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en levensstijlen. Hoewel we open zijn over ons geloof in Jezus Christus, veroordelen of sluiten we mensen met andere geloofsovertuiging niet uit. Veel liever willen we een ruimte scheppen waar we allemaal kunnen communiceren in de hedendaagse culturele taal: de creatieve kunst.

BESLUIT:

Creativiteit + Inclusiviteit= Eenheid

Wij geloven dat het streven naar deze doelen doorheen kunst gedurende het vier-dagen-evenement, een sterke en positieve impact kan hebben op de eenheid in België. Verzoening en heling van een verdeelde natie begint met een stevig netwerk van mensen en een beter begrip voor de ander met wie we samenleven.

Geschiedenis

Binnenkort…

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0