Roken

 In

Roken is in het algemeen toegelaten op het evenementterrein. Gelieve je sigarettenpeuken weg te gooien in je asbak die je zelf dient te voorzien. Binnen, in de gebouwen, bestaat een strikt rookverbod.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0