1. Algemene voorwaarden
  1. De huidige versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht.
  2. De Algemene Voorwaarden zijn raadpleegbar op de U-Nite website & aan de check-in.
  3. Met het aankopen van een festivalbandje, stemt de koper geheel in met de Algemene Voorwaarden.
  4. Bij het indienen van een vrijwilligers-, stand-, workshopleiders-, artiesteninschrijving, verklaart de kandidaat zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 2. U-Nite terrein
  1. Het U-Nite terrein strekt zich uit over het hele gebied dat door de organisatie gehuurd wordt.
  2. Het verblijf op het U-Nite terrein is enkel toegelaten voor bezoekers gedurende de openingsuren van het festival die door de organisator bekendgemaakt zijn.
  3. Ingangsprijzen aan de kassa verschillen met deze op de website.
 3. Tickets / Armbandjes
  1. Tickets aangekocht in voorverkoop kunnen niet terugbetaald worden op het festival.
  2. Ticketprijzen worden bepaald op de U-Nite website.
  3. De ingangsprijs aan de kassa verschillen van de ticketprijzen op de website.
 4. Honden
  1. Honden zijn toegelaten op het festival.
  2. Honden moeten gedurende het hele festival onder toezicht staan en aan de leiband gehouden worden. Dit ongeacht de grootte en leeftijd van de hond.
  3. Als herhaaldelijk zonder leiband aangetroffen te worden, zullen de eigendomsrechten uitgeoefend worden.
  4. Elke hond dient de identificatielabel, voorzien door de organisatie, aan de leiband te dragen.
  5. Elke hond eigenaar is verplicht de uitwerpselen van de hond onmiddellijk op te ruimen.
  6. De securityvrijwilligers hebben het recht te vragen om de hond van een aangepaste muilkorf te voorzien.
 5. Drugs
  1. Het is verboden drugs te verkopen of te gebruiken op het festivalterrein.
  2. Eigendomsrechten zullen uitgeoefend worden bij overtredingen. De organisatie behoud zich het recht de overtreding te melden bij de politie.
 6. Brandbaar materiaal
  1. Barbecueën, koken & open vuren zijn enkel toegelaten op de hiervoor bestemde ruimtes.
  2. Een volwassene dient te allen tijde aanwezig te zijn bij het gebruik van vuur.
  3. De vuurhaarden zijn goedgekeurd door de brandweer.
  4. Er is een algemeen rookverbod in alle gebouwen.
  5. De Belgische anti-rookwetten zijn van kracht ter bescherming van de niet-rokers.
 7. Kampeerterrein
  1. Kamperen is enkel toegelaten op de gebieden aangeduid door vrijwilligers.
  2. Vluchtwegen moeten te allen tijde vrijgehouden worden. Het is verboden om touwen of enig andere hindernis te gebruiken in deze gebieden.
  3. Het reserveren van kampeerplaatsen is niet mogelijk.
  4. Enkel voertuigen met kampeerdoeleinden zijn toegelaten op de kampeergebieden.
   1. Auto’s zijn niet toegelaten op de (gras)perken omringd door een omheining.
   2. Kampeervoertuigen die geplaatst staan op een kampeergebied, dienen daar geparkeerd te blijven tot het einde van het festival.
  5. Het gebruik van privé generators is verboden op het hele festivalterrein.
  6. Het is verboden elektriciteit af te tappen van het elektrisch netwerk.
 8. Veiligheid
  1. Het veiligheidspersoneel is aangesteld door de organisator om een ordelijk evenement zonder verstoringen te garanderen.
  2. Het veiligheidspersoneel beschikt over de eigendomsrechten.
   1. Instructies opgelegd door het security team dienen nagevolgd te worden.
  3. Het gebruik van de parking- en kampeergebieden is op eigen risico.
 9. Aansprakelijkheid
  1. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gezondheidsschade veroorzaakt door lawaai & het volume bij concerten of enige andere voorstelling.
  2. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan eigendom of fysische schade, tenzij opzet of zware nalatigheid bewezen kan worden.
 10. Illegale voorwerpen
  1. Gevaarlijke voorwerpen, zoals onder andere pyrotechnische items, fakkels, wapens, zo ook voorwerpen die als projectielen gebruikt kunnen worden, zijn verboden. Elk voorwerp dat niet aan de regel voldoet zal door een plaatselijk security personeel in beslag genomen worden. De voorwerpen worden niet terug bezorgd, ook niet na het festival.
 11. Minderjarigen
  1. Minderjarigen mogen het U-Nite festival enkel bezoeken onder de begeleiding van een volwassene.
   1. De naleving hiervan dient verzorgd te worden door de wettelijke voogden. Zij blijven verantwoordelijk voor hun kinderen.
   2. Minderjarigen mogen het U-Nite festival enkel bezoeken onder de begeleiding van een volwassene.
  2. De Children & Young Person Act is van toepassing
 12. Parking
  1. Parkeerplaatsen, voorzien door de organisatie, zijn gratis.
  2. Vrijwilligers zullen parkeerplaatsen aanduiden tijdens de spitsuren.
  3. Parkerregels moeten worden nageleefd. Voertuigen die de vlucht- of keergebieden belemmeren zullen op kosten van de eigenaar verwijderd worden.
  4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan de voertuigen die geparkeerd staan op aangewezen plaatsen.
  5. Op het hele terrein dient er stapvoets gereden te worden.
  6. De officiële verkeersregels zijn van toepassing.
 13. Overige
  1. Drank in glazen flessen, aangekocht buiten het festival, zijn verboden (inclusief op het kampeerterrein).
  2. Het is niet toegelaten drank, dat niet aangekocht is op het festival, mee te nemen naar de evenement locaties. Drank aangekocht op het festival is wel toegelaten op de evenement locaties.
   1. Onder begrip ‘evenement locaties’ valt elke locatie, podium, workshop, … met uitzondering van het kampeerterrein.
   2. Al de drankflessen verkrijgbaar op het festival zijn het eigendom van U-Nite & het statiegeld behoort toe aan U-Nite.
   3. Flessen en blikken met statiegeld die op het festivalterrein achterblijven worden opgeëist door U-Nite. Het is verboden om flessen en blikken met statiegeld in te zamelen.
  3. Afval dient geplaatst te worden in de voorziene vuilnisbakken.
  4. De organisatie behoudt zich het recht om het programma te wijzigen.
  5. Externe flyers mogen enkel uitgedeeld worden met de toestemming van het administratief U-Nite team.
   1. Wildplakken en beschadigingen zijn verboden. Deze overtreding zal een geldboete van €100 en een opkuisbedrag tot gevolg hebben. De benadeelde partij zal een officiële klacht indienen voor beschadigd eigendom.
   2. De privé- of commerciële verkoop van goederen zonder toestemming van de organisatie, is verboden.
  6. Geldinzamelingen zijn verboden op het terrein. Uitzonderingen kunnen enkel voor het festival toebedeeld worden.
  7. De organisatie heeft het recht om beeld-, audio- & video-opnames te maken van de bezoekers. De organisatie kan deze opnames gebruiken zonder betaling of enige vorm van vergoeding. De organisatie kan deze opnames gebruiken en het recht verlenen aan derden, in huidige & toekomstige media vormen. In het bijzonder, maar niet exclusief, voor journalisten doeleinden, Freakstock promoties, fondsenwerving & alle andere activiteiten van de organisatie & geassocieerde ondernemingen.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0